Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

intro_01

Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti otvorena je za javnost 9. studenoga 1884. u za tu namjenu novosagrađenoj zgradi, čime je bio ostvaren konačan cilj višegodišnje intenzivne sakupljačke djelatnosti biskupa Josipa Jurja Strossmayera, koji je od sredine 1860-ih do sredine 1880-ih kupovao umjetnine na europskom, ponajviše talijanskom, tržištu umjetnina, s jasnim ciljem da ih učini dostupnima hrvatskoj javnosti i „učećoj mladeži“.

Kada je otvorena za javnost, 1884. godine, zbirka je brojila dvadesetak slika suvremenih njemačkih i slavenskih slikara 19. stoljeća (danas u Modernoj galeriji) i dvije stotine djela starih majstora iz različitih europskih slikarskih škola, od 14. do 18. stoljeća, uz određeni broj umjetničkih djela druge vrste (skulpture, iluminirani rukopisi, kartoni za freske, predmeti primijenjene umjetnosti nalaze se danas u Muzeju za umjetnost i obrt). Ipak, unatoč raznolikom materijalu to je od samoga početka, već i s obzirom na brojčanu premoć, bila primarno galerija starih majstora.

Biskupova nesebična gesta potaknula je mnoge hrvatske građane da i sami daju svoj doprinos uvećanju galerijskoga fonda. Među bitnijim donacijama ističu se one odvjetnika Ivana Ružića iz 1892., francuskoga diplomata Eugena Emmanuela Ernesta Haleina, marquisa de Piennesa koji je u dva navrata 1903., i oporučno, nakon smrti 1911. darovao Strossmayerovu galeriju, donacija Ante Topića Mimare iz 1986., potom svjetski poznatog violinista Zlatka Balokovića iz 1976. te muzikologa Dragana Plamenca iz 1986. godine.