Matteo da Milano

Četiri sitnoslike iz Brevijara Ercolea I. d’Este

1502.-1505., gvaš i pozlata na pergamentu, različite dimenzije, inv. br. SG-335 – SG-338
SG-335-338

Brevijar Ercolea I. d'Este, danas u Biblioteci Estense u Modeni (MS. VG. 11, lat. 424) pripada među najvažnije narudžbe Ercolea I. d'Este (1431. – 1505.), vojvode od Ferrare, Modene i Reggia. Svaki od gotovo 500 listova sadrži neki oblik iluminacije: uz tristotinjak manjih sitnoslika, 45 listova prekriveno je cjelostraničnom sitnoslikom, među kojima se osobito ističu četiri zagrebačke. Biskup Strossmayer ih je već izrezane nabavio krajem 1870. godine na rimskom tržištu umjetnina od Giovannija de Duchi d'Amalfi zajedno sa sitnoslikama iz Časoslova Alfonsa I. d'Este.

Ove sitnoslike s prizorima iz života apostola Pavla, Petra i Andrije, kralja Davida te Svih Svetih isticale su glavne dijelove brevijara (crkvene molitvene knjige): Temporal, Psaltir, Sanktoral i Commune Sanctorum.