Antoine-Jean Gros

Portret Madame Récamier

oko 1825., ulje na platnu, 62,3 x 51,2 cm, inv. br. SG-36
SG-36-1

Gospođu Récamier su portretirali mnogi slikari i kipari toga doba, no, svakako su najpoznatiji njeni portreti od Jacques-Louis Davida (1748.-1825.) iz 1800. godine (sl. 1.), i njegova učenika Françoisa Gérarda (1770. – 1837.) iz razdoblja 1802.-1805. (sl. 2.)

Sl. 1. Jacues-Louis David (1748.-1825.), Juliette Récamier, 1800., ulje na platnu, 174 x 244 cm, Pariz, Musée du Louvre

Sl. 2. François Gérard (1770.-1837.), Juliette Récamier, 1802.-1805., ulje na platnu, 225 x 148 cm, Pariz, Musée Carnavalet